خواص سنگ فیروزه

قدمت فیروزه در سرزمین عزیزمان ایران به حدود 4500 سال قبل برمی گردد پارسیان بر این باور بودند که فیروزه می تواند باعث رونق در کسب و کار، دفع انرژی های منفی و جلوگیری از چشم خوردن شود. همچنین نیروی فراوانی در باطل کردن سحر و جادو دارد. از دیرپا مغول ها اعتقاد داشتند این گوهر باعث می شود هنگام نبرد از زین اسب نیافتند. آنها فیروزه را داخل زین اسب هایشان پنهان می کردند. اعراب هنوز بر طبق این باور که فیروزه آنها را از شر شیطان و شومی می رهاند درهای خانه هایشان را به رنگ آبی در می آورند. فیروزه در بین ما به عنوان نشان نامزدی در جوانان ترس زدا برای خانم های باردار و حفاظت از نوزاد تازه متولد شده شناخته میشود.

خواص سنگ فیروزه برای روح و روان

استفاده از انگشتر فیروزه به قلب آرامش می دهد ، خوف و وحشت را از آدمی دور می سازد ، دشمنان را دور و آدمی را بر آنها غالب می سازد ، انسان را در مقابل حوادث برق حفاظت کرده و نمی گذارد که آدمی در آب غرق گردد ، جانوران موذی و گزنده را دور می سازد و نمی گذارد که آنها به آدمی آسیب برسانند .

 

اول ماه جدید زمانی که به ماه نگاه کردید، به سنگ فیروزه بنگرید، برکت و دولت برای شخص آورده و او را بی نیاز می نماید. استفاده از آبی رنگ آن مفیدتر است. از دیگر خواص سنگ فیروزه برای زن حامله مفید و محافظ است. از فواید سنگ فیروزه این است که در آدمی احساس محبت، عشق، علم و هنر را ترقی می دهد و برای ترقی در علم و هنر بسیار مفید می باشد. قلب و چشم را تقویت می نماید.

 

از جمله خواص سنگ فیروزه این است که به همراه هر کسی که باشد، از برق گرفتگی، غرق شدن، نیش جانوران موذی ، نظر بد و قتل و کشته شدن در امان است و محفوظ می ماند، با کسانی که مزاج بادی دارند موافق می باشد . فیروزه در اثر تغییرات هوا زمانی درخشنده و زمانی تار و مکدر می گردد.